Projekt SEISMOBILE

Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych

Projekt SEISMOBILE

Znajdź na stronie projektu

Cel i informacje projektowe

Głównym celem projektu jest opracowanie krajowej konstrukcji sejsmicznego systemu mobilnego do diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych. Głównym celem projektu jest opracowanie krajowej konstrukcji sejsmicznego systemu mobilnego do diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych. System ten w porównaniu do znanych na świecie będzie charakteryzował się wykorzystaniem najnowszych technologii przemysłowych ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania pozyskiwania, gromadzenia i transmisji dużej liczby sejsmicznych danych pomiarowych z dużą dynamiką rejestracji oraz sposobu wzbudzania fal sejsmicznych. W projekcie zaproponowano nowe rozwiązanie autonomicznego czujnika sejsmicznego, sposobu synchronizacji pomiarów dokonywanych w czasie przez wszystkie czujniki, ich mocowania i orientacji oraz zasilania, co poprawi niezawodność oraz ergonomię użytkowania systemu. Zostanie opracowane nowe mobilne źródło drgań na bazie dodatkowego pojazdu typu Quad z zamocowanym opcjonalnie wibratorem lub urządzeniem typu automatycznego młotka, zdalnie zsynchronizowanego z jednostką centralną. Mobilny system umożliwi precyzyjne pozycjonowanie przemieszczanych zestawów pomiarowych z wykorzystaniem systemu GPS. Część z tych rozwiązań jest związana z doświadczeniami EMAG-u, jako konstruktora specjalnych systemów sejsmicznych znajdujących zastosowanie głównie w warunkach dołowych kopalń złóż węgla kamiennego i rud metali.

Ogólny opis projektu

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO