Testy w warunkach polowych

Poligonowe testy demonstratora technologii systemu SEISMOBILE w konfiguracji 2D i w konfiguracji 3D w różnych schematach pomiarowych w warunkach terenowych:

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO