Zadanie 03 – Analiza stanu techniki i opracowanie założeń techniczno- ekonomicznych mobilnego systemu pomiarowego w zakresie metodyki dokonywania pomiarów i przetwarzania

W ramach zadania dokonana zostanie analiza dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie metodyki dokonywania pomiarów w mobilnych sejsmicznych zestawach pomiarowych i opracowane założenia techniczno-ekonomiczne w zakresie wyboru optymalnej metodyki pomiarów i przetwarzania rejestrowanych danych oraz innowacyjnych sposobów wzbudzania fal sejsmicznych.
Rozpoznanie stanu dotychczasowego i opracowane założenia techniczno – ekonomiczne w zakresie metodyki dokonywania pomiarów w mobilnych sejsmicznych zestawach pomiarowych i opracowane założenia techniczno- ekonomiczne w zakresie wyboru optymalnej metodyki pomiarów i przetwarzania rejestrowanych danych oraz innowacyjnych sposobów wzbudzania fal sejsmicznych.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO