Zadanie 04 – Opracowanie technicznego studium wykonalności systemu w zakresie części mechanicznej

Celem zadania będzie opracowanie technicznego studium wykonalności elementów mechanicznych systemu. Studium dotyczyć będzie głównie możliwości realizacji pasów rozstawów pomiarowych, sposobu montażu czujników, konstrukcji wzbudników w tym mobilnego.

Opracowane studium wykonalności w zakresie możliwości realizacji części mechanicznej systemu.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO