Zadanie 19 – Badania poligonowe demonstratora i jego modyfikacje po badaniach w zakresie części mechanicznej

Szczegółowy opis czynności: Celem zadania będzie przebadanie w warunkach polowych demonstratora i dokonanie jego modyfikacji po badaniach w zakresie części mechanicznej. W czasie badań sprawdzona zostanie prawidłowość realizacji zamierzonych funkcji, ergonomia odporność na trudne warunki  polowe. Elementy pracujące wadliwie lub nie spełniające założeń poddane zostaną modyfikacji.

Centrum Transferu Technologii EMAG  Sp. z o.o.

Planowane rezultaty realizacji zadania: Sprawozdanie z badań do wykorzystania podczas opracowywania dokumentacji mechanicznej dla prototypu systemu. Zmodyfikowane elementy mechaniczne. 

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO