Zadanie 10 – Badana laboratoryjne modelu systemu w zakresie części mechanicznej

Celem zadania będzie przebadanie w warunkach laboratoryjnych części mechanicznej modelu systemu. Dotyczyć to będzie jednego pasa rozstawu, obudowy czujnika oraz jego mocowania oraz wzbudnika mobilnego.
Sprawozdanie z badań do wykorzystania podczas opracowywania demonstratora technologii systemu.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO