zadanie 1 Analiza stanu techniki i opracowanie założeń techniczno- ekonomicznych mobilnego systemu pomiarowego w zakresie konstrukcji części mechanicznej CTT EMAG
zadanie 2 Analiza stanu techniki i opracowanie założeń techniczno- ekonomicznych mobilnego systemu pomiarowego w zakresie akwizycji danych pomiarowych ITI EMAG
zadanie 3 Analiza stanu techniki i opracowanie założeń techniczno- ekonomicznych mobilnego systemu pomiarowego w zakresie metodyki pomiarów i przetwarzania IGSMiE PAN
zadanie 4 Opracowanie technicznego studium wykonalności systemu w zakresie części mechanicznej CTT EMAG
zadanie 5 Opracowanie technicznego studium wykonalności systemu w zakresie części odpowiedzialnej za akwizycję danych pomiarowych ITI EMAG
zadanie 6 Opracowanie technicznego studium wykonalności systemu w zakresie algorytmów i oprogramowania przetwarzającego rejestrowane dane pomiarowe IGSMiE PAN
zadanie 7 Współudział w opracowaniu i wykonaniu modelu systemu – w zakresie mechaniki CTT EMAG
zadanie 8 Współudział w opracowaniu i wykonaniu modelu systemu – w zakresie części odpowiedzialnej za akwizycję danych pomiarowych ITI EMAG
zadanie 9 Współudział w opracowaniu i wykonaniu modelu systemu – w zakresie przetwarzania zarejestrowanych danych IGSMiE PAN
zadanie 10 Badana laboratoryjne modelu systemu w zakresie części mechanicznej CTT EMAG
zadanie 11 Badana laboratoryjne modelu systemu w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych ITI EMAG
zadanie 12 Badana laboratoryjne modelu systemu w zakresie przetwarzania rejestrowanych danych IGSMiE PAN
zadanie 13 Opracowanie dokumentacji technicznej demonstratora technologii systemu w zakresie części mechanicznej CTT EMAG
Zadanie 14 Opracowanie dokumentacji technicznej demonstratora technologii systemu w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych ITI EMAG
Zadanie 15 Opracowanie dokumentacji technicznej demonstratora technologii systemu w zakresie części związanej z przetwarzaniem zarejestrowanych danych IGSMiE PAN
Zadanie 16 Wykonanie demonstratora systemu – w zakresie części mechanicznej CTT EMAG
Zadanie 17 Wykonanie demonstratora systemu – w zakresie sprzętu i oprogramowania części związanej z akwizycją danych pomiarowych ITI EMAG
Zadanie 18 Wykonanie demonstratora systemu – w zakresie przetwarzania danych pomiarowych i związanego z tym oprogramowania IGSMiE PAN
Zadanie 19 Badania poligonowe demonstratora i jego modyfikacje po badaniach w zakresie części mechanicznej CTT EMAG
Zadanie 20 Badania poligonowe demonstratora i jego modyfikacje po badaniach w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych ITI EMAG
Zadanie 21 Badania poligonowe demonstratora i jego modyfikacje po badaniach w zakresie części przetwarzającej i interpretującej dane pomiarowe IGSMiE PAN
Zadanie 22 Współudział w badaniach przemysłowych, EMC i środowiskowych prototypu niekomercyjnego systemu CTT EMAG
Zadanie 23 Współudział w badaniach przemysłowych, EMC i środowiskowych prototypu niekomercyjnego systemu ITI EMAG
Zadanie 24 Współudział w badaniach przemysłowych, EMC i środowiskowych prototypu niekomercyjnego systemu IGSMiE PAN
Zadanie 25 Opracowanie skorygowanej dokumentacji dla prototypu w zakresie części mechanicznej i integracja całej dokumentacji CTT EMAG
Zadanie 26 Opracowanie skorygowanej dokumentacji dla prototypu w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych ITI EMAG
Zadanie 27 Opracowanie skorygowanej dokumentacji dla prototypu w zakresie oprogramowania do przetwarzania rejestrowanych danych i interpretacji wyników IGSMiE PAN
Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO