Zadanie 17 – Wykonanie demonstratora systemu – w zakresie sprzętu i oprogramowania części związanej z akwizycją danych pomiarowych

Celem zadania będzie wykonanie demonstratora systemu – w zakresie sprzętu i oprogramowania części związanej z akwizycją danych pomiarowych. Wykonane, oprogramowane i uruchomione zostaną czujniki pomiarowe wraz z elektroniką, układy sterujące i pomiarowe czterech wzbudników mocowanych na samochodzie oraz jednego mocowanego na quadzie a także elektronika stacji dokującej czujników.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO