Zadanie 22 – Współudział w badaniach przemysłowych, EMC i środowiskowych prototypu niekomercyjnego systemu

Celem zadania będą badania przemysłowe prototypu niekomercyjnego związane z oceną jego parametrów niezbędnych do komercjalizacji w zakresie: wymagań środowiskowych oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC (wpływu parametrów obudów mechanicznych) w tym konstruktorskie w celu opracowania programu badań.

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania: Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

Planowane rezultaty realizacji zadania: Sprawozdanie z badań.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO