Zadanie 24 – Współudział w badaniach przemysłowych, EMC i środowiskowych prototypu niekomercyjnego systemu

Współudział w badaniach przemysłowych, EMC i środowiskowych prototypu systemu w tym w konstruktorskich poprzedzających opracowanie programu badań.

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Planowane rezultaty realizacji zadania: Sprawozdanie z badań.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO