Projekt SEISMOBILE

Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych

Projekt SEISMOBILE

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych" w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego NCBR Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR + współfinansowany z Działania 1.5. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Nazwa Beneficjenta: Centrum Transferu Technologii EMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa Nr: UOD-DEM-1-303/001
Termin realizacji: 01-01-2014 ÷ 30-11-2016

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO