Zadanie 23 – Współudział w badaniach przemysłowych, EMC i środowiskowych prototypu niekomercyjnego systemu

Celem zadania będą badania przemysłowe prototypu niekomercyjnego związane z oceną jego parametrów niezbędnych do komercjalizacji w zakresie: wymagań środowiskowych oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC (wpływ elektroniki i oprogramowania) w tym badania konstruktorskie w celu opracowania programu badań.

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Planowane rezultaty realizacji zadania: Sprawozdanie z badań

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO