Zadanie 05 – Opracowanie technicznego studium wykonalności systemu w zakresie części odpowiedzialnej za akwizycję danych pomiarowych

Celem zadania będzie opracowanie technicznego studium wykonalności elementów elektronicznych systemu odpowiedzialnych za akwizycję danych pomiarowych. Studium dotyczyć będzie głównie możliwości realizacji: elektroniki czujników z precyzyjną synchronizacją chwili próbkowania zegarem GPS, konstrukcji elektroniki wzbudników w tym mobilnego.
Opracowane studium wykonalności w zakresie możliwości realizacji części elektronicznej systemu.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO