Zadanie 18 – Wykonanie demonstratora systemu – w zakresie przetwarzania danych pomiarowych i związanego z tym oprogramowania

Celem  zadania  będzie  wykonanie  demonstratora  systemu  –  w  zakresie  przetwarzania  danych pomiarowych  i  związanego  z  tym  oprogramowania.  W  ramach  zadania  skompletowane  zostanie stanowisko  do  interpretacji  rejestrowanych  danych  integrujące   oprogramowanie  wytworzone (kompletujące  i  przygotowujące  rejestracje  do  analiz)  z  specjalistycznym  oprogramowaniem zakupionym  w  zadaniu  9.  Stanowisko  umożliwi  interpretację dostosowaną do  schematu  pomiarowego (refleksyjnego, refrakcyjnego lub MASW) w układzie 1D, 2D lub 3D.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO