Opis ogólny celu projektu

Budowa sejsmicznego systemu mobilnego wymaga prowadzenia prac badawczo rozwojowych związanych z
opracowaniem:

 • Czujnika pomiarowego i sposobu jego szybkiego mocowania na podstawie metalowej łączonej na specjalnie
  skonstruowanej taśmie z innymi czujnikami,
 • Energooszczędnej elektroniki pomiarowej o dynamice przetwarzania nie gorszej niż 120 dB,
 • Metody precyzyjnego synchronizowania w czasie próbkowania sygnału w czujnikach z błędem nie przekraczającym 1 uS i znaczenia próbek czasem astronomicznym
 • Sposobu synchronizacji czujników w zależności od potrzeb oraz ich konfigurowania przed pomiarem,
 • Sposobu identyfikacji gotowości czujników do pomiaru,
 • Sposobu identyfikacji poprawności wykonania pomiaru,
 • Specjalistycznego wzbudnika pneumatycznego i elektro – mechanicznego o zadawanej sile pobudzenia,
 • Kanału pomiarowego instalowanego na wzbudniku w celu precyzyjnego identyfikowania czasu maksimum pobudzenia.

Ponadto planuje się badania:

 • Laboratoryjne czujnika pomiarowego oraz wzbudnika (w tym środowiskowe i EMC),
 • Poligonowe demonstratora technologii systemu SEISMOBILE w minimalnej konfiguracji 2 D z zastosowaniem 72 czujników i w konfiguracji 3D z zastosowaniem 96 czujników (4 rozstawy po 24 czujniki), w różnych schematach pomiarowych w różnych warunkach geologicznych i terenowych.

Opracowanie systemu SEISMOBILE wymaga opracowania technicznego studium wykonalności
zaawansowanych technologicznie elementów systemu takich jak:

 • Elastyczne odporne na ścieranie cięgna zestawów pomiarowych łączone z metalowymi podstawami
  czujników.
 • Mechaniczne szybkozłącze do mocowania czujnika na podstawie metalowej.
 • Elementów wzbudnika w celu zapewnienia jego niezawodności i zapewnienia wymaganej gwarantowanej liczby zadziałań oraz identyfikacji czasu i wartości pobudzenia.

Budowa sejsmicznego systemu mobilnego wymaga prowadzenia badań przemysłowych związanych z komercjalizacją elementów składowych systemu SEISMOBILE i wykonaniem w wersji przemysłowej: prototypu czujnika pomiarowego, wzbudnika oraz stacji dokującej wzbudników.
Ponadto konieczne będzie opracowanie i przebadanie technologii wytwarzania pasa łączącego czujniki.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO