Zadanie 15 – Opracowanie dokumentacji technicznej demonstratora technologii systemu w zakresie części związanej z przetwarzaniem zarejestrowanych danych

Celem zadania będzie opracowanie dokumentacji technicznej demonstratora technologii systemu w zakresie części związanej z przetwarzaniem zarejestrowanych danych
Opracowana dokumentacja techniczna demonstratora technologii systemu w zakresie części związanej z przetwarzaniem zarejestrowanych danych

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO