Zadanie 12 – Badana laboratoryjne modelu systemu w zakresie przetwarzania rejestrowanych danych

Celem zadania będzie przebadanie w warunkach laboratoryjnych modelu pomiarowego systemu sejsmicznego w zakresie algorytmów i oprogramowania przetwarzającego rejestrowane dane pomiarowe.
Przebadane w warunkach laboratoryjnych (z wykorzystaniem danych pozyskanych z przenośnej aparatury sejsmicznej) algorytmy i oprogramowanie przetwarzające rejestrowane dane pomiarowe.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO