Zadanie 14 – Opracowanie dokumentacji technicznej demonstratora technologii systemu w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych

Celem zadania będzie opracowanie dokumentacji technicznej demonstratora technologii systemu w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych
Dokumentacja techniczna demonstratora technologii systemu w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO