Zadanie 25 – Opracowanie skorygowanej dokumentacji dla prototypu w zakresie części mechanicznej i integracja całej dokumentacji.

Celem zadania będzie opracowanie skorygowanej dokumentacji dla prototypu w zakresie części mechanicznej i integracja całej dokumentacji.

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania: Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

Planowane rezultaty realizacji zadania: Skorygowana dokumentacja dla prototypu w zakresie części mechanicznej i zintegrowana cała dokumentacja.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO