Zadanie 26 – Opracowanie skorygowanej dokumentacji dla prototypu w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych

Celem zadania będzie opracowanie skorygowanej dokumentacji dla prototypu w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych.

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Planowane rezultaty realizacji zadania: Skorygowana dokumentacja dla prototypu w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO