Zadanie 27 – Opracowanie skorygowanej dokumentacji dla prototypu w zakresie oprogramowania do przetwarzania rejestrowanych danych i interpretacji wyników

Celem zadania będzie opracowanie skorygowanej dokumentacji dla prototypu w zakresie oprogramowania do przetwarzania rejestrowanych danych i interpretacji wyników.

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Planowane rezultaty realizacji zadania: Skorygowana dokumentacja dla prototypu w zakresie oprogramowania do przetwarzania rejestrowanych danych i interpretacji wyników

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO