Zadanie 21 – Badania poligonowe demonstratora i jego modyfikacje po badaniach w zakresie części przetwarzającej i interpretującej dane pomiarowe

Celem zadania będzie przebadanie w warunkach polowych części demonstratora przetwarzającej i interpretującej dane pomiarowe. W ramach zadania w różnych warunkach wybranych poligonów dokonane zostaną różne sesje pomiarowe, tak aby możliwie jak najlepiej ocenić przydatność opracowanego systemu do rozpoznania stanu podłoża drogowego. Badana będzie również jakość interpretacji uzyskiwanych danych metodą porównawczą z wykorzystaniem różnych programów i metod.

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Planowane rezultaty realizacji zadania: Sprawozdanie z badań do wykorzystania podczas opracowywania demonstratora technologii systemu.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO