Zadanie 11 – Badana laboratoryjne modelu systemu w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych

Celem zadania będzie przebadanie w warunkach laboratoryjnych elektroniki modelu odpowiedzialnej za akwizycję danych pomiarowych i wzbudzanie fali sejsmicznej oraz identyfikację parametrów źródła pobudzenia. Przebadana w warunkach laboratoryjnych modelowa elektronika autonomicznego czujnika pomiarowego (10 sztuk) oraz elektronika sterująca i pomiarowa wzbudnika mobilnego. Sprawozdanie z badań do wykorzystania podczas opracowywania części elektronicznej demonstratora systemu.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO