Zadanie 16 – Wykonanie demonstratora systemu – w zakresie części mechanicznej

Celem zadania będzie wykonanie elementów mechanicznych demonstratora technologii w tym: mechaniki czterech wzbudników mocowanych na samochodzie w osi rozstawów pomiarowych, trzech pasów rozstawów pomiarowych z mocowaniami czujników (dwadzieścia cztery gniazda w każdym), stacji dokującej czujników, obudów mechanicznych czujników oraz mechanicznego osprzętu pomiarowego niezbędnego do wykonywania pomiarów.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO