Zadanie 07 – Współudział w opracowaniu i wykonaniu modelu systemu – w zakresie mechaniki

Celem zadania będzie opracowanie i wykonanie części mechanicznej modelu systemu. Dotyczyć to będzie jednego pasa rozstawu, obudowy czujnika i jego mocowania oraz wzbudnika mobilnego.
Opracowany i wykonany model pasa rozstawu o minimum 24 gniazdach do mocowania czujników, obudowy, wykonanych minimum 10 czujników, mobilny wzbudnik (quad z częścią mechaniczną sterowanego wzbudnika).

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO