Zadanie 20 – Badania poligonowe demonstratora i jego modyfikacje po badaniach w zakresie części związanej z akwizycją danych pomiarowych

Szczegółowy opis czynności wykonywanych w ramach zadania:
Celem zadania będzie przebadanie w warunkach poligonowych części elektronicznej i oprogramowania demonstratora związanej z akwizycją danych pomiarowych. W czasie badań sprawdzona zostanie prawidłowość realizacji zamierzonych funkcji, ergonomia odporność na trudne warunki polowe. Badania rejestracji prowadzone będą metodą porównawczą. Odniesienie stanowić będzie mobilna cyfrowa wielokanałowa aparatura NOTAR z czujnikami klejonymi do drogi. Pozwoli to na ocenę ewentualnych błędów wnoszonych przez pasy rozstawów. Elementy elektroniczne lub oprogramowanie pracujące wadliwie lub nie spełniające założeń poddane zostaną modyfikacji.

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Planowane rezultaty realizacji zadania: Sprawozdanie z badań do wykorzystania podczas opracowywania dokumentacji części elektronicznej i oprogramowania dla prototypu systemu. Zmodyfikowane elementy elektroniczne i oprogramowanie odpowiedzialne za akwizycję danych pomiarowych

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO