Projekt SEISMOBILE

Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych

Projekt SEISMOBILE

Kontakt


Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.
ul. Leopolda 31,
40-189 Katowice

tel: 32 4209 800, 32 4209 809
mail: ctt@cttemag.pl
www: www.cttemag.pl
fax: 32 4209 802

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO