Zadanie 08 – Współudział w opracowaniu i wykonaniu modelu systemu – w zakresie części odpowiedzialnej za akwizycję danych pomiarowych

Celem zadania będzie opracowanie i wykonanie elektroniki modelu odpowiedzialnej za akwizycję danych pomiarowych i wzbudzanie fali sejsmicznej.
Opracowana i wykonana modelowa elektronika autonomicznego czujnika pomiarowego (10 sztuk) oraz elektronika sterująca i pomiarowa wzbudnika mobilnego.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO