Zadanie 13 – Opracowanie dokumentacji technicznej demonstratora technologii systemu w zakresie części mechanicznej

Celem zadania będzie opracowanie dokumentacji technicznej demonstratora technologii systemu w zakresie części mechanicznej.
Dokumentacja techniczna demonstratora technologii systemu w zakresie części mechanicznej.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO