Publikacje z roku 2014

Pilecki Z., Harba P., Adamczyk A., Krawiec K., Pilecka E., „Geofony w sejsmice inżynierskiej”; Przegląd Górniczy nr 7/2014, str. 12-21; źródło pdf.

Pilecki Z., Harba P., Czarny R., Cielesta Sz., Pszonka J., „Źródła drgań w sejsmice inżynierskiej”; Przegląd Górniczy nr 7/2014, str. 22-31; źródło pdf.

Pilecki Z., Harba P., Laszczak M., Adamczyk A., Cielesta Sz., „Strimery w sejsmice inżynierskiej”; Przegląd Górniczy nr 7/2014, str. 32-38; źródło pdf.

Please note, this thread is not open for comment at this time.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO