Publikacje z roku 2015

Pilecki Z., Chamarczuk M., Kubańska A., Isakow Z., Czarny R., Krawiec K., Pilecka E., Sierodzki P., „Porównanie parametrów częstotliwościowo-amplitudowych sejsmicznych źródeł mechanicznych”; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 89/2015; źródło pdf.

„Innowacje dla przemysłu”; publikacja na łamach ogólnopolskiej prasy w Forum Przedsiębiorczości w Gazecie Prawnej Nr 217(4110) 6-8 listopada 2015 źródło jpg.

CTT EMAG Sp. z o.o. została Laureatem prowadzonego przez redakcję Gazety Prawnej i Monitora Biznesu, dodatku do Rzeczpospolitej programu Siła Polski 2015, uzyskując tytuł Siła Polskich Innowacji 2015. Nagrodę odebrała Pani Prezes Anna Kubańska w dniu 26.11.2015 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Please note, this thread is not open for comment at this time.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO