Posts from 0

    • Post (comment count)
  • Pilecki Z., Chamarczuk M., Kubańska A., Isakow Z., Czarny R., Krawiec K., Pilecka E., Sierodzki P., „Porównanie parametrów częstotliwościowo-amplitudowych sejsmicznych źródeł mechanicznych”; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 89/2015; źródło pdf. „Innowacje dla przemysłu”; publikacja na łamach ogólnopolskiej prasy w Forum Przedsiębiorczości w Gazecie Prawnej Nr 217(4110) 6-8 listopada 2015 źródło jpg. CTT EMAG Sp. z […]
    Read More »
Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO